Projektų skyrius
 Pradžia
Struktūrinių fondų projektai
 2013 - 2015 metai
     
      Projektas „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruosePlačiau...

2013 - 2014 metai

      Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Plačiau...

2011 - 2013 metai

      Projektas „Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centro sukūrimas Vilniaus ŽDRMC Druskininkų filiale ir Vilniaus TPVM“. Plačiau...

2010 - 2012 metai

          “Gyventojų konkurencingumo darbo rinkoje skatinimas, ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius”, projekto numeris VP1-1.1-SADM-07-K-01-011

2006-2008 metai

                

BPD 2.2. priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” projektai:

- “Darbo rinkos mokymo centrų vadybos ir verslumo gebėjimų stiprinimas” paraiškos eilės numeris BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/011
- “Informacinės visuomenės plėtra, tobulinant dirbančiųjų kompiuterinį raštingumą” paraiškos eilės numeris BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0113

BPD 2.4. priemonės “Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas” projektai:

- “Kaimo turizmo verslo organizatoriaus mokymo programos rengimas” paraiškos eilės numeris BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0029
- “Suaugusiųjų profesinio mokymo sistemos profesijos mokytojų kompetencijos tobulinimas” paraiškos eilės numeris BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0017
- „Nacionalinės kvalifikacijų sistemos sukūrimas“