„Bazinės medicininės priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų“ mokymai

Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius 2018 m. spalio 17-18 d. ir gruodžio 4-5 d. organizavo ir vykdė mokymus pagal projektą Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0137 „Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas“ finansuojamą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Mokymų metu 50 dalyvių išklausė Bazinės medicininės priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų mokymus. Dalyviams buvo pateikta išsami teorinė medžiaga, suderinta su praktinėmis užduotimis ir suteikti praktinės veiklos įgūdžiai. Kiti šio projekto mokymai yra numatyti 2019 m. vasario mėnesį.

Dalinkitės!