Informacija dirbantiems asmenims, neturintiems profesinės kvalifikacijos

Vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 17 straipsnio 2 dalimi, biudžetinių įstaigų darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d.  Per šį laikotarpį profesinės kvalifikacijos neįgiję biudžetinių įstaigų darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

Kviečiame mokytis Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre ir įgyti šias kvalifikacijas: virėjo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, valytojo. Mokymo laiką deriname prie dirbančių asmenų, todėl formuojame vakarines grupes.

Informacija teikiama: el. paštu restoranai@vzdrmc.lt

Telefonais 852711679, 868033175

Dalinkitės!