Sekretoriaus

Tipas: Formaliojo mokymo
Kodas: 362034601
Mokymo trukmė: 15 sav. (600 val.)
Kursų vieta: Vilnius

      Mokytis sekretoriaus specialybės gali asmenys,  turintys vidurinį išsilavinimą.

      Programos tikslas – parengti sekretorių, gebantį organizuoti raštinės darbą: ruošti ir tvarkyti įmonės dokumentus, naudojantis informacinėmis technologijomis, aptarnauti įmonės interesantus, organizuoti įmonės renginius, išmanantį sekretoriaus darbo specifiką.

      Teorinio mokymo metu asmenys mokomi raštinės darbo organizavimo, įmonių veiklos ekonominių teisinių ir finansinių bei komunikacijos pagrindų, informacinių technologijų mokymo dalykų. Teorinis mokymas glaudžiai siejamas su praktinių įgūdžių formavimu.

      Praktinius įgūdžius ir gebėjimus mokiniai lavins įmonėse, realioje darbo vietoje aplinkoje.

      Asmeniui, baigus mokymo programą ir teigiamai išlaikius kompetencijų vertinimo egzaminą, mokymo centras suteikia sekretoriaus kvalifikaciją ir išduoda Profesinio mokymo diplomą.