Viešbučio kambarinės

Tipas: Formaliojo mokymo
Kodas: 362101305
Mokymo trukmė: 15 sav. (600 val.)
Kursų vieta: Vilnius

      Programos tikslas - parengti kvalifikuotas viešbučio kambarines, gebančias įstaigose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas, valyti ir tvarkyti patalpas, skalbti ir prižiūrėti tekstilės gaminius, rūpintis kambariniais ir lauko augalais, taip pat patiekti pusryčius viešbučio svečiams.

      Programa susideda iš 5 modulių:

  • „Bendrieji viešbučio darbo organizavimo klausimai“;
  • „Patalpų valymas ir tvarkymas“;
  • „Tekstilės gaminių priežiūra viešbutyje“;
  • „Pusryčių patiekimas viešbutyje“;
  • „Augalų priežiūra viešbutyje“.

      Teorinio mokymo metu mokiniai supažindinami su galiojančiais įstatymais ir vyriausybės nutarimais reglamentuojančiais turistų, viešbučio svečių apgyvendinimo tvarką, svetingumo sektoriaus  standartais, galiojančia  Lietuvos viešbučių ir motelių klasifikacijos sistema, mokoma profesinės etikos ir bendravimo psichologijos, užsienio kalbos(anglų, vokiečių).

      Praktinis mokymas organizuojamas viešbučiuose atskirai kiekvienam mokymo moduliui, išskiriant du praktinio mokymo etapus: pirminių įgūdžių mokymo ir praktinių įgūdžių įtvirtinimo.

      Baigus kiekvieną modulį, laikomas egzaminas. Sėkmingai baigusiems modulį ir išlaikiusiems egzaminą, išduodamas modulio baigimo pažymėjimas.

      Asmenims, baigusiems visus penkis modulius ir išlaikius egzaminus, suteikiama viešbučio kambarinės kvalifikacija.