Pagrindinis
 Pradžia

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras — projekto „ECVET - suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas“ dalyviai

                    2017 metais VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras atstovai kartu su TEMCA ir jos nariais dalyvavo projekto „ECVET - suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022901) partnerių susitikimuose Ispanijoje (Fundación Equipo Humano), Italijoje (JUMP - GIOVENTU' IN RISALTO) ir Suomijoje (OMNIA).

                  Vizitų metų projekto dalyviai pagilino supratimą ir susitarimus kaip ECVET principai ir įrankiai gali būti diegiami praktikoje ir vieningai naudojami visoje tęstinio mokymo sistemoje, siekiant profesinio mokymo kokybės gerinimo, profesinio mokymo priartinimo prie asmens poreikių ir mokymosi visą gyvenimą tikslų. Sukurta partnerystė su užsienio šalimis, turinčiomis patirties ECVET taikyme.