Kaimo turizmo organizatoriaus

Data: 2019-06-16 Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 14 sav (560val.) Kodas: 362101503 Vieta: Zarasai

Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo mokymo programos tikslas – parengti darbuotoją, gebantį savarankiškai steigti, kurti ir organizuoti poilsio kaime verslą, atsakingai ir kokybiškai aptarnauti poilsiautojus.
Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo mokymo programa skirta ūkininkams ir kaimo gyventojams, užsiimantiems poilsio kaime paslaugų teikimu ir baigusiems mokymą pagal poilsio kaime organizavimo 1 lygio profesinio mokymo programą K. 265101501. Mokymo programą sudaro poilsio kaime organizavimo žinių tobulinimas bei suteiktų žinių praktinis įvertinimas jau veikiančiuose poilsio kaime (kaimo turizmo) objektuose.
Teorinio mokymo metu klausytojai studijuoja poilsio kaime organizavimo teorinius pragrindus, juridinius higieninius, psichologinius ir organizacinius reikalavimus, išmoksta parengti sodybą, atitinkančia nustatytus reikalavimus, apskaičiuoti korespondenciją ir apskaitą, teikti poilsio paslaugas. Dėstymas iliustruojamas konkrečios sodybos, kurioje vyksta mokymas, pavyzdžiu.
Praktinio mokymo metu aiškinama poilsio paslaugų struktūra ir jos parinkimo principai, supažindinama su specializuotomis poilsio kaime paslaugomis, sodybos ir patalpų įrengimo technika ir technologijomis, teikiamų apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio paslaugų reikalavimais, investicijų poreikio nustatymo metodika, paskolos ar valstybės finansinės paramos gavimo tvarka. Praktinių situacijų metu mokomasi bendrauti su klientais, ruošti ir teikti komercinius pasiūlymus, rezervuoti vietas, spręsti konfliktus.

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

 

Dalinkitės!

Registracija

Būtini laukeliai pažymėti (*)