Lankomosios priežiūros darbuotojo (formaliojo)

Data: 2019-07-29 Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 12 sav. (480 val.) Kodas: 262092301 Vieta: Vilnius

Programos tikslas – parengti lankomosios priežiūros darbuotoją, kuris įgytų profesinių žinių ir gebėtų teikti kokybiškas pagalbos į namus paslaugas.

      Teorinio mokymo metu dėstomi dalykai: socialinės apsaugos sistema, socialinio darbo organizavimas, socialinis darbas pagalbos į namus paslaugų teikimo procese, pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo procesas, integruotų slaugos ir socialinių paslaugų teikimas, lankomosios priežiūros darbuotojo sauga ir sveikata, socialinio darbo etika, paslaugų namuose gavėjų  psichologijos ypatumai, teisės pagrindai, namų ruoša, įvairių asmenų grupių mitybos ypatumai, klientų, gaunančių socialines paslaugas namuose, higienos ypatumai.

      Praktinio mokymo pirmasis etapas organizuojama mokymo įstaigoje, gautos teorines žinios taikomos praktiškai.

      Antruoju praktinio mokymo etapu, kuris vyksta realioje darbo vietoje, darbiniai įgūdžiai įtvirtinami ir tobulinami.

      Baigęs mokymo programą, asmuo žinos socialinės apsaugos sistemos sandarą, socialinio darbo pagrindus, biologines, socialines, psichologines, materialines pagyvenusio asmens ir asmens su negalia problemas, žinos bendravimo su įvairiomis asmenų grupėmis etiketą, mokės bendrauti su pagalbos į namus paslaugų gavėju ir jo socialine aplinka, mokės ginti paslaugų gavėjo teises ir teisėtus jo interesus, gebės dirbti komandoje, teikiant integruotas slaugos ir socialines paslaugas, mokės suteikti pirmąją pagalbą, žinoti teisės, namų ruošos, mitybos pagrindus, laikysis socialinio darbo etikos, higienos bei darbų saugos ir sveikatos reikalavimų. Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo bei vertinimo.

      Įgijęs lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, asmuo galės įsidarbinti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose lankomosios priežiūros darbuotoju.

Kaina asmenims, norintiems mokytis darbo biržos siuntimu 850 €.

Dalinkitės!

Registracija

Būtini laukeliai pažymėti (*)