Mėsos išpjaustytojo (formaliojo)

Data: 2019-08-27 Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 16 sav. (640 val.) Kodas: 262072103 Vieta: Vilnius

Programos tikslas – parengti mėsos išpjaustytoją, žinantį mėsos klasifikavimą ir ženklinimą, skerdenų sudalinimo, atskirų dalių išpjaustymo technologines schemas bei skerdenos dalių terminologiją, higienos ir saugaus darbo reikalavimus,  gebantį įvertinti mėsos pusgaminių kokybę ir prekinę išvaizdą,  profesionaliai sudalinti ir išpjaustyti gyvulių skerdenas, pagal pateiktą kalkuliacinę-technologinę kortelę paruošti smulkiagabalinius, stambiagabalinius kulinarinius mėsos pusgaminius, saugiai ir tinkamai eksploatuoti mėsos sudalinimo, išpjaustymo, smulkinimo įrengimus.

Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymai. Teorinio mokymo metu supažindinama su mėsos sudėtimi, pakitimais, klasifikavimu ir kokybe, skerdenų sudalinimo ir išpjaustymo technologija, mėsos pusgaminių ruošimu, mėsos apdorojimo įrengimais,  geros higienos praktika, psichologijos ir etikos pagrindais, apskaitos pagrindais, informacinėmis technologijomis, teisės pagrindais, darbuotojų sauga ir sveikata bei verslo organizavimu.

Praktinis mokymas vykdomas realioje darbo vietoje (įmonėje). Čia formuojami reikalingi darbo įgūdžiai ir įgyjamos kompetencijos  atliekant konkrečius darbus: susipažįstama su įmonės mėsos cecho darbo organizavimu, laikomos mėsos kokybės pokyčiais, išmokstama tinkamai paruošti darbo vietą, naudotis mėsos apdorojimo įrengimais, išmokstama iškaulinti ir išgyslinti mėsą, išpjaustyti skerdenas, gaminti, fasuoti ir ženklinti pusgaminius.

Asmeniui, baigus mokymo programą ir teigiamai išlaikius kompetencijų vertinimo egzaminą, mokymo centras suteikia mėsos išpjaustytojo kvalifikaciją ir išduoda profesinio mokymo diplomą.

Dalinkitės!

Registracija

Būtini laukeliai pažymėti (*)