Viešbučio administratoriaus (formaliojo)

Data: 2019-08-21 Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 28 sav. (1120 val.) Kodas: 362081103 Vieta: Vilnius

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą viešbučio administratorių, gebantį dirbti viešbučių versle. Baigęs mokymą viešbučio administratorius žinos viešbučio svečių aptarnavimo ypatumus, viešbučių valdymo principus ir organizacinę struktūrą, svečių priėmimo ir apgyvendinimo tarnybos funkcijas viešbutyje ir darbų pobūdį, marketingo pagrindus, gebės įregistruoti svečių atvykimą ir išvykimą, priimti išankstinius užsakymus, nustatyti gyvenamųjų kambarių būklę ir užimtumą, dirbti kompiuterine įranga, skirta viešbučiams, vesti materialinių vertybių ir piniginių pajamų apskaitą.

Teorinių pamokų metu mokiniai mokysis viešbučio darbo organizavimo, vadybos, viešbučio ūkio ekonomikos, marketingo, turizmo organizavimo, profesinės etikos ir psichologijos, higienos reikalavimų viešbutyje, informacinių technologijų, užsienio kalbos, kalbos kultūros, raštvedybos, darbuotojų saugos ir sveikatos, susipažins su galiojančiais įstatymais ir vyriausybės nutarimais dėl apgyvendinimo tvarkos, reikalavimais apgyvendinimo standartams.

Praktinis mokymas atliekamas realioje darbo aplinkoje - viešbučiuose.

Asmuo, baigęs mokymosi programą ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą, įgyja viešbučio administratoriaus kvalifikaciją ir gali dirbti viešbučiuose, svečių namuose, moteliuose, kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, taip pat gali pradėti savo verslą apgyvendinimo paslaugų srityje.

Dalinkitės!

Registracija

Būtini laukeliai pažymėti (*)