Įtampos, streso įveika socialinio darbuotojo profesinėje veikloje (socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa) (neformaliojo)

Data: 2019-11-19 Mokymo forma: Neformaliojo mokymo Trukmė: 0,5 sav. (16 val.) Kodas: 0 Vieta: Vilnius

Periodinių mokymų programa skirta socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimui.

     Programos tikslas - ugdyti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų įgūdžius, siekiant sumažinti/išvengti streso pasekmių darbe. Trukmė – 16 val..

     Periodinių mokymų programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu „Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu“.

     Periodinių mokymų programa suderinta su socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

     Baigusiems mokymus, išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

     Kaina asmenims, norintiems mokytis darbo biržos siuntimu 80,00 €

Dalinkitės!

Registracija

Būtini laukeliai pažymėti (*)