Įvadiniai mokymai valstybės tarnautojams

Data: 2018-10-15 Mokymo forma: Neformaliojo mokymo Trukmė: 36 akad. val. Kodas: 0 Vieta: Vilnius

Programos paskirtis: Programa skirta valstybės tarnautojams pradėjusiems eiti valstybės tarnautojo pareigas ir neišklausiusiems Įvadinio mokymo programos kurso.

Programos tikslas: Suteikti klausytojams nuosekliai ir sistemingai atnaujinamas žinias, atitinkančias įvadinio mokymo programų turinio reikalavimus, siekiant efektyvaus profesinio tobulėjimo.

Programos uždaviniai: Susipažinti su viešojo administravimo subjektų sistema ir jos pagrindiniais subjektais, viešosios politikos sprendimų priėmimo proceso eiga ir teisėkūros sistema Lietuvoje, taip pat susipažinti su valstybės tarnybos aktualijomis bei etikos ypatumais, korupcijos prevencija. Susipažinti su Europos Sąjungos institucine sąranga, klientų aptarnavimo „vieno langelio“ principu pagrindinėmis nuostatomis, įstaigos vidaus dokumentų rengimo, apskaitos tvarka bei kanceliarinės kalbos ypatumais.

Įgytų žinių vertinimas vykdomas baigiamojo egzamino, susidedančio iš testo, metu. Egzaminas vykdomas pagal nustatytą baigiamųjų egzaminų vykdymo tvarką.

Asmenims, išklausiusiems mokymo kursą ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, įteikiami neformaliojo mokymo baigimo pažymėjimai.

Dalinkitės!

Registracija

Būtini laukeliai pažymėti (*)