Slaugytojo padėjėjo (formaliojo)

Data: 2018-04-18 Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 9 sav (360val.) Kodas: 361091301 Vieta: Vilnius

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą slaugytojo padėjėją, galintį dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Mokytis pagal šią slaugytojo padėjėjo programą gali asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Teorinių pamokų metu mokoma pacientų slaugos pagrindų, anatomijos ir fiziologijos pagrindų, patologinės fiziologijos ir farmakologijos pagrindų, higienos pagrindų ir darbuotojų sveikatos saugos, supažindinama su slaugytojo padėjėjo darbo veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Praktinio mokymo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje įgyjami ir lavinami darbiniai įgūdžiai. Asmenys, baigę šią mokymo programą ir įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pagal savo kompetenciją gebės suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas: savarankiškai arba slaugos specialisto priežiūroje rinkti duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai, slaugyti pacientus, atlikti slaugos procedūras, paruošti ir prižiūrėti slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti, bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros darbuotojais ir kt.

Asmeniui, baigusiam mokymo programą ir išlaikiusiam baigiamąjį egzaminą išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas.

Kaina asmenims, norintiems mokytis darbo biržos siuntimu 750 €.

Dalinkitės!

Registracija

Būtini laukeliai pažymėti (*)