Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis sekretoriaus specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis. Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sekretoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus. Būsimo...

Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis pardavėjo specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis. Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam pardavėjui parengti, kuris gebėtų greitai ir kultūringai aptarnauti pirkėją, konsultuoti klientus gaminių asortimento,...

Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyrius

APSKAITININKO IR KASININKO modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis apskaitininko – kasininko  specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto,...

Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyrius

Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis žiniatinklio programuotojo specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis. Modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, gebantį dirbti įmonėse, kurios specializuojasi internetinių puslapių ir jiems...

Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyrius

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis svečių aptarnavimo darbuotojo specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. ir turintys vidurinį išsilavinimą Programos paskirtis. Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo...

Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyrius

Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis sukirpėjo-konstruktoriaus  specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą ir turėti LTKS II-IV lygio siuvėjo ar lygiavertę kvalifikaciją arba neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas Programos paskirtis....

Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyrius

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis sekretoriaus specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis. Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sekretoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus. Būsimo...

Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyrius

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis pardavėjo specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis. Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam pardavėjui parengti, kuris gebėtų greitai ir kultūringai aptarnauti pirkėją, konsultuoti klientus gaminių asortimento,...

Viešbučių, restoranų ir turizmo specialistų rengimo skyrius

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų palaikyti tvarką virtuvėje, pasiruošti patiekalų gaminimui, gaminti ir apipavidalinti patiekalus, dirbti su dokumentais. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją,...

Viešbučių, restoranų ir turizmo specialistų rengimo skyrius

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją,...