ES ŠALIŲ PATIRTIS MOKANT JAUNUOLIUS, TURINČIUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

     VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras kartu su 4 Lietuvos partneriais: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriumi bei Viešosiomis įstaigomis Vilniaus Žirmūnų, Šiaulių bei Panevėžio darbo rinkos mokymo centrais sėkmingai įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą „ES ŠALIŲ PATIRTIS MOKANT JAUNUOLIUS, TURINČIUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ“, projekto Nr. LLP–LdV–VETPRO–2013–LT–0899

     Projektinė veikla buvo vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

     Projekto tikslas - susipažinti su pirminio profesinio mokymo sistema, pritaikyta specialių ugdymosi poreikių turintiems jaunuoliams ir įgyti profesinių žinių. 

     Projekto metu įvyko 5 vizitai į:

  • Usak Ticaret Meslek, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Turkijoje;
  • Playback ICE Ltd, Jungtinėje Karalystėje;
  • Agra op de hoek BV, Olandijoje;
  • Paragoh Europe, Maltoje;
  • ECTE EUROPEAN CENTER IN TRAINING FOR EMPLOYMENT SA, Graikijoje.

      Vizituose dalyvavo 35 asmenys, kurie vykdo arba dalyvauja jaunuolių su negalia profesinio mokymo vykdyme, atlieka priežiūrą bei vertinimą, t.y. Profesinio mokymo specialistai;

     Sėkmingai įvykdžius visus vizitus yra pasiekti šie rezultatai:

  • parengta metodinė priemonė apie efektyviausius darbo metodus dirbant su specialiųjų ugdimosi poreikių turinčiais mokiniais;
  • surinkti pratimai, leidžiantys mokinius nuteikti darbui ir taikomi sutelkiant darbui, bendram komandiniam darbui;
  • surinkta informacija apie tinkamiausias ir geriausiai mokinių įsisavinamas mokymo programas, kurios tinka specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

     Išsamiau apie Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro vykdomą projektą „ES šalių patirtis mokant jaunuolius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“ galima sužinoti el. pašto adresu: egle.radziene@klaipedospmrc.lt,  telefonu (8~46) 495200.