1. VšĮ VŽDRMC įstatai (2018-12-21, LR švietimo ir mokslo ministro įsak. Nr. V-1063);
  2. VšĮ VŽDRMC Druskininkų filialo nuostatai (2018-06-29, įsak. Nr. V1-39);
  3. VšĮ VŽDRMC struktūrinių padalinių nuostatai (2013-10-01, Įsak.Nr.V1-59) 2017-10-02 Įsak. Nr. P1-76/1; 2017-12-29, Įsak. Nr. V1-56).