1985 metais Prekybos ministerija, atsižvelgdama į susidariusią būtinybę rengti naujus prekybos ir maitinimo įmonių specialistus bei mokyti juos aukštesnei kategorijai, 1985 m. gruodžio 27 d. prekybos ministro įsakymu Nr. 536-k įkūrė respublikinį kursinio mokymo kombinatą su skyriais didžiuosiuose Respublikos miestuose: Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Druskininkuose.

Prekybos ministerijos 1986 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 11-k „Dėl patalpų, įrengimų ir mokymo priemonių perdavimo Respublikiniam kursinio mokymo kombinatui“ paskirtos patalpos adresu Žirmūnų g. 143, ketvirtame aukšte, kurių bendras plotas 1956,41 m2.

1991 m. balandžio 3 d. LR prekybos ministerijos įsakymu Nr. 58 Respublikinis kursinio mokymo kombinatas buvo reorganizuotas į Respublikinį mokymo ir metodikos centrą.

Nuo 1992 m. rugsėjo 23 d.  Respublikos Vyriausybės potvarkiu Nr. 942 Respublikinis mokymo ir metodikos centras perduotas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suaugusiųjų profesinio mokymo ir konsultavimo centro (tarnybos) reguliavimo sferai.

Esant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos žinioje, mokymo įstaigos pavadinimas keitėsi keletą kartų, ir tik nuo 2004 m. gruodžio 1 dienos tapo viešąja įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru.

2010 m. vasario 17 d.  LR Vyriausybės nutarimu Nr. 161 VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras nuo 2010 m. balandžio 1 d. tapo pavaldus LR švietimo ir mokslo ministerijai.