Kitų subsidijų programų projektai
  • Nuo 2002 m. Lietuvos - Suomijos projektas “Kompetencija grindžiamų kvalifikacijų sistemos kūrimas Lietuvoje”;
  • nuo 2002 m. KTU Maisto produktų technologijos katedros kartu su partneriais iš 24 Europos valstybių ES finansuojamas FP5 programos projektas FLAIR-FLOW4;
  • 2001 m. Lietuvos-Danijos projektas "Darbo rinkos mokymo kvalifikacijos tobulinimas";
  • 2001m. Nyderlandų vadovų (NHCD) bendradarbiavimo programos remiamas seminaras “Naujų technologijų diegimas duonos ir miltinės konditerijos gamybinėse įmonėse”;
  • 1999-2001 m. Lietuvos socialines apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Danijos darbo ministerija projektas Baltijos regiono integruota aplinkosaugos parama “Aplinka, darbas ir švietimas”;
  • nuo 1998 m. Danijos Darbo ministerijos - Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos projektas “Lietuvos profesinio mokymo sistemos tobulinimas”;
  • 1997-1999 m. Tarptautinis projektas “Neįgaliųjų žmonių mokymas ir profesinis reabilitavimas” Švedijos SAMHALL RESURS AB – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba.