Leonardo da Vinči subsidijų programos projektai

2014-2015 m.

  • Projektas ,,NOVATORIŠKUMAS ES PLAUKŲ IR GROŽIO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SEKTORIUJE KURIANT PALANKIAS SĄLYGAS SAVARANKIŠKAM KARJEROS PLĖTOJIMUI“ Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000222 Plačiau...

 

2012-2014 m.

  • „ES ŠALIŲ PATIRTIS MOKANT JAUNUOLIUS, TURINČIUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ“, projekto NR. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0906  Plačiau...
  • Leonardo da Vinči mobilumo projektas „Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybių didinimas“, dotacijos sutarties numeris LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0906 Plačiau...

  • „Novatoriškumas ES plaukų ir grožio priežiūros paslaugų sektoriuje kuriant palankias sąlygas savarankiškam karjeros plėtojimui“  Plačiau...

  • VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras įgyvendino Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Slow food judėjimo įtaka restoranų sektoriaus specialistų rengimui”, sutarties numeris LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0722. Projektas buvo vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Plačiau...

2011-2012 m.

      •  Projektas „Profesinio praktinio mokymo organizavimo patirtis ES šalyse, ruošiant kvalifikuotus darbuotojus viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo verslui“. Plačiau...         2-asis informacinis pranešimas
         •   Projektas „Renginių organizatoriaus rengimo ypatumai ES šalyse“.
         •   Projektas „Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose“. 

2010-2011 m.

          •  Projektas „Darbuotojų, dirbančių su asmenimis turinčiais specialiųjų poreikių, pažintis su ES šalių patirtimi“.
          •  Projektas „Mokymo institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimas grožio salonų specialistų rengimo sektoriuje“. 

2009-2010 m.

          •  Baigėsi projektas „Maitinimo įmonių ir mokymo institucijų bendradarbiavimas, gerinant svetingumo paslaugų specialistų profesinio rengimo kokybę".
          •  Projektas „Maitinimo įmonių ir mokymo institucijų bendradarbiavimas, gerinant svetingumo paslaugų specialistų profesinio rengimo kokybę". Plačiau...

2008-2009 m.

          •  Projektas „Verslumo įgūdžiai kaimo turizmo sektoriuje dirbantiems asmenims".
          •  Projektas „Informacinių technologijų plėtra profesiniame mokyme“.

2007-2008 m. Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektai: 

          •  „Suaugusiųjų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant partnerystę su ES šalimis“.
          •  „Restoranų sektoriaus specialistų rengimas ES valstybėse“.

2006-2007 m.
   
          •  „Statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos mokymas ES valstybėse“.

2005-2006 m. Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektai: 

          • „Neįgaliųjų integracija į darbo rinką”.
          • „Mėsos perdirbimo įmonių specialistų rengimo prielaidų sukūrimas perimant ES patirtį ir pasiekimus”.
          • „Darbo rinkos suaugusiųjų praktinio mokymo ypatumai ES šalyse ir jų taikymas Lietuvoje“.

2004-2005 m. Leonardo da Vincio programos mobilumo projektai:

          • „Kokybės vadybos sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose“.
          • „Patirtis verslo praktinės mokymo firmos kūrimui bedarbiams ar būsimiems darbuotojams“.
          • „Kvalifikacijos praktinio egzamino vertinimo tobulinimas”.

2003-2004 m. Leonardo da Vinčio mobilumo projektas:

          • „Lankomoji priežiūra kaip neįgalių ir pagyvenusių žmonių sveikatos, prisitaikymo buityje bei apsitarnavimo problemų sprendimo būdas“.

2001-2002 m. Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektas:

         • „Kartu pasieksime daugiau".


      2000-2001 m. Leonardo da Vinčio programos bendras Danijos, Austrijos, Ispanijos ir Lietuvos Nuotolinio (distancinio) mokymo projektas. „TET BIT“, skirtas socialinių darbuotojų mokymui siekiant integruoti neįgalius žmones į darbo rinką.

      1999-2000 m. Leonardo da Vinčio mobilumo projektas viešbučių ir restoranų specialistams. Partneriai: Vokietijos darbdaviai – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras.