Leonardo da Vinči mobilumo projektas „Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybių didinimas“, dotacijos sutarties numeris LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0906

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras įgyvendino Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybių didinimas“, dotacijos sutarties numeris LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0906. Projektas buvo vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pagrindinis projekto tikslas - susipažinus su ES šalių patirtimi, parengti rekomendacijas, ką koreguoti profesinės reabilitacijos procese, kad neįgalieji dalyvavusieji šiame procese turėtų daugiau įsidarbinimo galimybių.

Projekte bendradarbiauja ir kaip siunčiantieji partneriai dalyvauja šios institucijos:

  • VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras,
  • VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras,
  • VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,
  • VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras.

 

 

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • Parengtos rekomendacijos, ką reiktų koreguoti profesinės reabilitacijos procese, kad neįgalieji dalyvavusieji šiame procese turėtų daugiau įsidarbinimo galimybių. Rekomendacijose atsispindi ne tik užsienio šalyse įgyta patirtis, bet ir įvertintas profesinės reabilitacijos procesas, tai yra mokymo programos, priemonės naudojamos profesinės reabilitacijos procese, vertinami profesinės reabilitacijos dalyvių atsiliepimai. Užsienio šalyse įgyta patirtis, proceso analizė ir rekomendacijos ką reiktų keisti ar tobulinti prisideda prie profesinės reabilitacijos proceso kokybės užtikrinimo.
  • Gautas Europass dokumentas, kuris patvirtina vizitų dalyvių kvalifikacijos tobulinimą. Tai sudarys galimybes toliau tobulinti kvalifikaciją.
  • Užmegzti tarptautiniai ir vietiniai kontaktai, kurie bus toliau plėtojami, rengiant tarptautinius projektus.

 

Įvyko du vizitai į:

• Vokietiją,

• Švediją.

Projekto trukmė 16 mėnesių.

 

Informaciją teikia:
Irena Jakimovič
Projektų skyriaus vedėja
VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
Tel.: 8 5 2762322
Faks.: 8 5 2776712
El. paštas: irena.jakimovic@vzdrmc.lt