NOVATORIŠKUMAS ES PLAUKŲ IR GROŽIO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SEKTORIUJE KURIANT PALANKIAS SĄLYGAS SAVARANKIŠKAM KARJEROS PLĖTOJIMUI“

VŠĮ PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS pradeda vykdyti ERASMUS + programos KA 1 individualaus mobilumo projektą „Novatoriškumas ES plaukų ir grožio priežiūros paslaugų sektoriuje kuriant palankias sąlygas savarankiškam karjeros plėtojimui" Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000222. Projektas finansuojamos remiant Europos Komisijai ir administruojant Švietimo mainų paramos fondui.

Projekte dalyvaus Vilniaus Žirmūnų, Kauno Naujamiesčio bei Panevėžio darbo rinkos mokymo centrų, Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro bei Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai, rengiantys plaukų ir grožio priežiūros specialistus.

Pagrindiniai projekto dalyvių atrankos kriterijai: motyvacija, kompetentingumas, užsienio (anglų) kalbos žinios bei nuolatinis turimos kvalifikacijos tobulinimas. Atranka vyks iki 2014 m. rugsėjo 15 d. (atranką pagal šiuos kriterijus vykdys siunčiančių organizacijų atrankos komisijos, kurių sudėtį numatys organizacijų direktoriai, komisijos sudarymui skirtu įsakymu, komisijos išvados bus įformintos dalyvių atrankos komisijos posėdžio protokole).

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti plaukų ir grožio priežiūros specialistų profesines kompetencijas ir atnaujinti sektoriaus mokymo programas numatant kūrybiškumo ir verslumo gebėjimų ugdymo svarbą mokinių savarankiškos karjeros plėtojimui.

Šiam tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:

1. Tobulinti plaukų ir grožio priežiūros specialistus rengiančių profesijos mokytojų technologines kompetencijas atliekant praktinių įgūdžių tobulinimą ir taip įgyjant žinių ir patirties profesinio praktinio mokymo gerinimui;

2.  Apibendrinus projekto metu įgytas patirtis parengti kirpėjo neformalaus mokymo  programą.

Vizito metu dalyviai atliks papildomas veiklas: numatytas teorinio ir praktinio mokymo pamokų (vietos mokinių, ketinančių įgyti kirpėjo specialybę) stebėjimas. Stebėjimo veiklos sudarys ne daugiau nei 3 vizito dienas. Šiomis veiklomis įgytos žinios yra būtinos siekiant parengti modernią, kokybišką, realius rinkos reikalavimus atitinkančią mokymo programą. Profesinio mokymo programa susideda iš teorinio bei praktinio mokymo, todėl atlikę tik stebėjimo arba tik praktinių įgūdžių tobulinimo veiklas, profesijos mokytojai neįgis visų reikiamų žinių.

Projekto partneriai: VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras bei VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.

Priimančioji organizacija: Almond Vocational Link Ltd (Jungtinė Karalystė).

Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 m. birželio 1 d. - 2015 m. gegužės 31 d.

2 savaičių vizitas planuojamas 2014 m. spalio – lapkričio mėnesiais (bus patikslinta).

Planuojami rezultatai: Stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu dalyviai susipažins su naujausiomis tendencijomis kirpimo technikos, įvairių šukavimų, kirpimo stilių bei plaukų dažymo srityse, taip tobulindami turimas technologines kompetencijas. Įgytos žinios leis gerinti mokinių praktinio mokymo kokybę, todėl galima teigti, jog organizacijose pagerės teikiamų paslaugų kokybė, padidės konkurencingumas.  Praktikos metu bei papildomomis stebėjimo veiklomis įgytos žinios sudarys galimybę parengti modernią neformalaus profesinio mokymo programą. Atsiradus galimybei atnaujinti formalaus mokymo programas, mokytojai turės pakankamai kompetencijų atnaujinti kirpėjų programas. Siekiant išnaudoti modernių mokymo bazių privalumus, papildomos veiklos metu dalyviai domėsis IKT panaudojimo galimybėmis, nes didėja paklausa mokytis nuotoliniu būdu. Vizito metu įgytos kompetencijos aktualios, nes tęstiniame profesiniame mokyme skatinamas modulinių mokymo programų diegimas.

Išsamesnę informaciją apie projektą ir jo įgyvendinimą teikia VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro administratorė Agnė Taurienė, mob. tel. 868661456, el. paštas info@paneveziodrmc.lt .