Phare subsidijų programos projektai:
 • 2004-2005 PHARE Ekonominės ir socialinės sanglaudos subsidijų programos „Socialinės integracijos skatinimas" projektai:
  „Profesinė žmonių su negalia integracija į visuomenę mokant nuotoliniu būdu Druskininkų mieste“. Plačiau...
  „Neįgalių asmenų įgūdžių formavimas ir realizavimas NVO veikloje“. Plačiau...
 • 2003-2004 m. PHARE 2001 Ekonominės ir socialinės sanglaudos subsidijų programos „Profesinis rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos“ projektai:
  „Socialiai pažeidžiamų bedarbių moterų (16-25 m.; vienišų moterų, auginančių vaikus iki 8 m.; po vaiko auginimo atostogų) integravimas į visuomenę per profesinę reabilitaciją“. Plačiau...
  „Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities jaunimo nedarbo problemų sprendimas mokant juos naujų profesijų, atitinkančių identifikuotus darbo rinkos poreikius“.
 • 2002-2003 m. Phare 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos iniciatyvos Žmonių išteklių plėtros fondo Utenos tikslinio regiono projektas „Informacinių technologijų mokymas bedarbiams ir kitoms sunkiai besiintegruojančioms į darbo rinką Utenos regiono visuomenės grupėms bei žinių visuomenės vystymas Utenos regione".
 • 2002 m. PHARE Dvynių projekto seminaras „Mokymas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais".
 • 2001-2002 m. PHARE projektas „Neįgalių moterų ir moterų, auginančių neįgalius vaikus, eintegracija į darbo rinką".
 • 2000 m. Olandų vyriausybės kartu su Phare organizuojamas projektas „Olandų verslininkų bendradarbiavimo programa”, dalyvaujant Nacionalinei viešbučių ir restoranų asociacijai Lietuvoje.
 • 1997 m. PHARE projektas „Darbo saugos komiteto narių mokymas“.
 • 1996-1999 m. PHARE projektas „Profesinio mokymo reforma Lietuvoje“ verslo paslaugų darbo grupėje.