Savivaldos plėtra - viena iš sąlygų įgyvendinti demokratinį įstaigos valdymą. Savivaldos institucijų įvairovę Mokymo centre, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina įstaigos įstatai.

Mokymo centro savivaldos tikslas - organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų demokratinės gyvensenos patirtį.

Mokymo centro taryba (nuostatai)

Mokinių taryba (nuostatai)