VIZIJA

Patraukli, novatoriška, dinamiška, konkurencinga švietimo įstaiga, plėtojanti profesinio mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės lūkesčius, užtikrinančias sėkmingą asmenų integraciją į darbo rinką.

 

MISIJA

Teikti kokybiškas profesinio mokymo/si, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas, plėtojant socialinius ryšius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą.

 

VERTYBĖS

BENDRADARBIAVIMAS. Ilgalaikis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sąlygoja teikiamų kompleksinių paslaugų tinkamumo užtikrinimą ir plėtojimą.

PROFESIONALUMAS. Darbuotojai – savo srities specialistai, atviri naujovėms, iniciatyvūs, kūrybiški, siekiantys geriausio rezultato, nuolat tobulinantys savo asmenines ir dalykines kompetencijas. Profesijos mokytojų, specialistų veikla grįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, holistiniu požiūriu į paslaugų vartotoją, padedant jiems sėkmingiau integruotis į darbo rinką, lygiateisiai dalyvauti visuomenės gyvenime.

TOBULĖJIMAS. Kiekvieno darbuotojo tobulėjimas padeda užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir drauge sukurti unikalią pasitikėjimo, meistriškumo, paslaugumo, teigiamų pokyčių kultūrą organizacijoje.

 

FILOSOFIJA

Pradėk, kur esi. Naudok, ką turi. Daryk, ką gali. (Arthur Ashe)