Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrosupaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nustatoorganizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras.

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo cento Druskininkų filialo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo cento supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.