VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

 1. 2019-2020 m. strateginis planas;
 2. 2019 m. metinis veiklos planas;
 3. 2017-2019 m.m. profesinio mokymo planas;
 4. VšĮ VŽDRMC kokybės vadovas (2016-07-01, Įsak. Nr.V1-35, red. 2017-04-24 įsak. Nr. V1-16; red 2017-12-29, Įsak Nr. V1-57);
 5. VšĮ VŽDRMC kokybės politika (2017-03-10, Įsak. Nr.V1-9);
 6. VšĮ VŽDRMC darbo tvarkos taisyklės (2018-04-05, Įsak. Nr. V1-17);
 7. VšĮ VŽDRMC darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (2018-04-05, Įsak. Nr. V1-17);
 8. VšĮ VŽDRMC lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa (2018-04-05, Įsak. Nr. V1-17);
 9. VšĮ VŽDRMC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2017-09-29, Įsak. Nr. V1-38);
 10. VšĮ VŽDRMC bendruomenės etikos kodeksas (2018-03-12, Įsak. Nr. V1-8);
 11. VšĮ VŽDRMC konfidencialumo deklaracija (2013-11-11, Įsak. Nr. V1-73, 2014-11-05, Įsak. Nr. V1-80);
 12. VšĮ VŽDRMC darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2017-11-20, Įsak.V1-49);
 13. VšĮ VŽDRMC veiklos kontrolės tvarka (2014-04-02, LR ŠMM įsak.V-267);
 14. VšĮ VŽDRMC teikiamų paslaugų kainų nustatymo taisyklės (2017-07-04, LR ŠMM įsak.V-543);
 15. VšĮ VŽDRMC mokymo organizavimo taisyklės pirminiui ir tęstiniui mokymui (2017-09-01, Įsak. Nr. V1-33);
 16. VšĮ VŽDRMC vidaus tvarkos taisyklės profesinės reabilitacijos klientams (2017-11-13, Įsak. Nr.V1-48);
 17. Teisės aktų sąrašas.